Konfiguracja PDF Drukuj Email

konfiguracja dostępu do bazy danychKonfiguracja dostępu do bazy danych wymaga podania dwóch adresów IP: dla dostępu z poziomu sieci lokalnej oraz z poziomu Internetu. Po to, by program mógł określić bieżącą lokalizację komputera potrzebny jest początkowy fragment (prefiks) adresu, który jest stały. Identyfikator i hasło użytkownika-robota potrzebne jest do uruchamiania programu z linii poleceń przy użyciu parametrów.

konfiguracja pocztyDane z zakładki "poczta" służą do rozsyłania list mailowych i powinny zawierać nazwę serwera oraz parametry konta, z którego maile będą rozsyłane, czyli to co zobaczy adresat wiadomości w polu "nadawca" listu.

konfiguracja uaktualnieniaUaktualnienie programu możliwe jest na dwa sposoby: zdalnie - wtedy pliki ściągane są z lokalizacji zdefiniowanej w zakładce "pliki" i umieszczane w podanym katalogu - oraz lokalnie - pliki pobierane są z podanego katalogu. Przykładowa konfiguracja może wyglądać następująco: AS zainstalowany na serwerze ma uaktualnienie zdalne i wskazuje katalog na tym samym serwerze, który jest udostępniony i widoczny dla pozostałych użytkowników ASa. Użytkownicy korzystający z komputerów stacjonarnych w firmie powinni wtedy uaktualniać ASa lokalnie a katalog uaktualnienia powinien wskazywać na udostępniony katalog na serwerze. Użytkownicy komputerów przenośnych powinni mieć ustawione uaktualnienie zdalne, chyba że korzystają z ASa wyłącznie w firmowej sieci lokalnej.

 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!