Sprzedaż dla odbiorcy PDF Drukuj Email

zakresy raportuRaport jest wykonywany dla wybranego odbiorcy lub grupy odbiorców za podany okres, wyrażony w miesiącach lub kwartałach. Zakres raportu można zawęzić do podanych grup towarów.

Wybór jednego lub kilku odbiorców odbywa się za pomocą kartoteki kontrahentów. Wybranych kontrahentów można nazwać i dodać do rozwijalnej listy przy użyciu przycisku plus. Dzięki temu wybór zostanie zapamiętany i będzie go można użyć później, bez konieczności ponownego wyszukiwania klientów stanowiących grupę. Niepotrzebną listę - po wybraniu jej z listy rozwijalnej - można usunąć przyciskiem .

raportGdy wybranych jest kliku kontrahentów, ich obroty można zsumować - wtedy raport pokaże obroty jednej wirtualnej firmy, złożonej z wybranych firm. Podstawowa tabela raportu przedstawia sprzedaż ogółem dla wszystkich wybranych kontrahentów lub sprzedaż dla każdego z nich oddzielnie w poszczególnych miesiącach. W tym drugim przypadku dane posortowane są według obrotu, zaczynając od kontrahenta który uzyskał najwyższy obrót w obrębie grupy. Obroty za podany okres można porównywać z obrotami za analogiczny ores do trzech lat wstecz.

raportDrugi poziom szczegółowości przedstawia sprzedaż dla wszystkich lub dla wybranego kontrahenta w podziale na grupy towarów w poszczególnych miesiącach. Dane posortowane są według obrotu za cały analizowany okres, od grupy która uzyskała najwyższy obrót do grupy z najniższym obrotem (ranking grup towarów). Obroty za podany okres można porównywać z obrotami za analogiczny okres rok, dwa i trzy lata wstecz.

raportTrzeci poziom szczegółowości, który uzyskuje się przez podwójne kliknięcie na wierszu tabeli, zawiera sprzedaż towarów należących do wybranej grupy. Towary posortowane są podobnie jak grupy i tworzą ranking towarów, należących do danej grupy. Ostatnią kolumną raportu jest średnia cena jednostkowa towaru.

 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!