Rejestracja użytkownika PDF Drukuj Email

rejestracja Po uruchomieniu programu pokazuje się okno rejestracji. Rejestracja polega na określeniu lokalizacji serwera bazy danych oraz podaniu nazwy użytkownika i hasła.

Serwer może być zlokalizowany w tej samej sieci lokalnej, w której jesteśmy, lub poza nią. Zwykle sprowadza się to do tego, czy jesteśmy w firmie i komputer jest wpięty do firmowej sieci czy też jesteśmy poza firmą i łączymy się z siecią firmową za pomocą Internetu. Dobrze skonfigurowany AS prawie zawsze będzie w stanie sam określić bieżącą sytuację  i wybierze odpowiednią lokalizację serwera.

W razie gdyby adres serwera zmienił się, za pomocą przycisku "Zmień" można poprawić adres lokalny i adres zdalny. Po zmianie nowe adresy zostaną zapamiętane w konfiguracji programu.

 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!