Użytkownicy PDF Drukuj Email

kartoteka użytkownikówKartoteka użytkowników zawiera listę osób, uprawnionych do korzystania z programu. Dostępne funkcje obejmują aktualizację tej listy, definiowanie profili użytkowników czyli zbiorów uprawnień, testowanie tych uprawnień oraz zmianę haseł. Dostęp do tej kartoteki powinien mieć tylko administrator.

profile użytkownikówPracę należy rozpocząć od zdefiniowania profili. Służy do tego przycisk . Na początku zdefiniowany jest jeden profil "Boss", który udostępnia wszystkie funkcje programu na poziomie administratora - nie należy przydzielać tego profilu zwykłym użytkownikom.

Każdy profil ma swoją nazwę, którą wprowadza się bezpośrednio po wciśnięciu przycisku "Nowy". Profil można usunąć przy pomocy przycisku "Usuń". Profil zawiera listę informacji dla każdej pozycji z listy menu programu. Menu jest przedstawione za pomocą listy rozwijalnej pośrodku okna. Po wybraniu funkcji należy wskazać jeden z trzech trybów dostępu: "przeglądanie" daje możliwość zobaczenia danych dostarczanych przez funkcję, "edycja" dodatkowo pozwala poprawiać te dane, tam gdzie to jest możliwe, natomiast "blokada" uniemożliwia uruchomienie funkcji. Poziom dostępu "zarządca" umożliwia wykonanie funkcji specjalnych, tam gdzie są zdefiniowane, podczas gdy poziom "zwykły" ukrywa te funkcje. Lista narzędzi pozwala określić, do których przycisków z paska narzędzi użytkownik będzie mógł skorzystać.

dane użytkownika Dopisanie nowego użytkownika wymaga podania następujących danych:

  • symbol użytkownika - unikalny identyfikator;
  • imię i nazwisko;
  • profil - zdefiniowane wcześniej uprawnienia;
  • żądanie zmiany hasła przy najbliższej rejestracji w systemie;
  • parametry dodatkowe.

Parametry dodatkowe wpisuje się korzystając z konwencji XML. Każdy parametr ma swój symbol oraz wartość. Wartość parametru umieszcza się wewnątrz znaczników utworzonych z symbolu parametru. Przykłady podane są poniżej.

Lista parametrów to:

  • "biuraspr" - lista symboli biur / wydziałów, do których użytkownik ma dostęp we wszystkich raportach, np. B1,B2 wskazuje, że raporty będą dotyczyć tylko biur B1 i B2.

Po wprowadzeniu tych danych użytkownik nie jest jeszcze aktywny - w celu aktywacji należy zdefiniować dla niego hasło, korzystając z przycisku .

 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!