Sprzedaż dzienna PDF Drukuj Email

zakresy raportuRaport jest wykonywany dla podanego miesiąca. Zakres raportu można zawęzić do podanych grup towarów, grup firm i wydziałów / biur handlowych.

raportPodstawowa tabela raportu przedstawia sprzedaż dla wydziałów / biur handlowych w poszczególnych dniach podanego miesiąca. Dane posortowane są według obrotu za cały analizowany okres, od wydziału który uzyskał najwyższy obrót do wydziału z najniższym obrotem (ranking wydziałów). Obroty wydziałów za podany miesiąc można porównywać z obrotami za ten sam miesiąc ubiegłego roku, a także odnieść je do planu sprzedaży. Pod wierszem z sumą sprzedaży za każdy dzień, znajduje się wiersz ze sprzedażą narastająco dniami; w miejscu przecięcia się tego wiersza z kolumną sumującą obrót według wydziałów umieszczona jest prognozowana sprzedaż w miesiącu. Ostatnim wierszem tabeli jest średnia dzienna sprzedaży uzyskana każdego dnia.

Raport określa dni robocze na podstawie dnia tygodnia (od poniedziałku do piątku). Odstępstwa od tej reguły (święta, soboty robocze itp.) ewidencjonowane są w kartotece dni dodatkowych. Obrót uzyskany w dniu, który nie jest roboczy, doliczany jest do najbliższego dnia roboczego w tym samym miesiącu.

szczegółyDrugi poziom szczegółowości, który uzyskuje się przez podwójne kliknięcie na wierszu tabeli, zawiera sprzedaż dla grup firm w wybranym wydziale. Grupy firm posortowane są malejąco według obrotu.

 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!