Sprzedaż PDF Drukuj Email

W tej grupie znajdują się raporty dotyczące sprzedaży. W nazwie każdego raportu znajduje się główne kryterium, według którego raport jest tworzony - kryterium to określa informację, umieszczaną w wierszach tabeli z raportem (w kolumnach w większości przypadków są miesiące / kwartały). Są tu raporty:

Wyjątkiem od tej reguły jest raport sprzedaży towarów wg wydziałów, gdzie w kolumnach zamiast miesięcy mamy wydziały.

Widoki danych, które można uzyskać w tej grupie raportów to:

  • sprzedaż w tys. zł - wartość sprzedaży netto (bez VAT) po uwzględnieniu rabatów
  • sprzedaż w zł - dokładna wartość powyższej sprzedaży
  • sprzedaż ilościowo - tam gdzie sumowanie ilości ma sens
  • kwota bonifikat - wyrażona w tys. zł kwota upustów, przydzielonych kontrahentom od cennika podstawowego
  • średnia bonifikata w procentach
  • plan sprzedaży w tys. zł
  • kwota brakująca do planu - różnica między planem a rzeczywistą sprzedażą
  • realizacja planu w procentach
  • brakujący procent do realizacji planu

Przejście do drugiego i trzeciego poziomu szczegółowości odbywa się po dwukrotnym kliknięciu na wewnętrznym wierszu tabeli (od pierwszego wiersza do wiersza z sumą). Poziomy szczegółowości prezentowane są według widoku wybranego na poziomie podstawowym.

 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!