Roczny plan sprzedaży PDF Drukuj Email

zakresy raportu

Raport jest wykonywany dla podanego roku. Zakres raportu można zawęzić do podanych grup towarów i wydziałów / biur handlowych.

Raport obejmuje roczny plan sprzedaży według wydziałów, podzielony na drugim poziomie szczegółowości według grup towarów. Dane umieszczone w tabeli podzielone są na dwie części:

 1. C1 - dane dotyczące miesięcy przeszłych (białe tło)
 2. C2 - dane dotyczące miesiąca bieżącego i przyszłych (tło zielonkawe)

Raport ma cztery widoki:

 1. W1 - plan sprzedaży w tys. zł
 2. wartości wzięte z kartoteki planów sprzedaży

  zakresy raportu

 3. W2 - różnica w tys. zł
 4. C1: różnica między realizacją planu a planem w tys. zł;
  C2: suma różnic z C1 podzielona równomiernie między miesiące (z odwróconym znakiem);
  suma części C1 i C2 wynosi 0;

  zakresy raportu

 5. W3 - urealnienie planu w tys. zł
 6. C1: sprzedaż w poszczególnych miesiącach (realizacja planu);
  C2: plan sprzedaży plus różnica z W2.C2 (korekta planu);
  suma części C1 i C2 równa jest planowi sprzedaży (suma z W1);

  zakresy raportu

 7. W4 - procent urealnienia planu
 8. C1: procent realizacji planu;
  C2: planowany procent realizacji planu, by realizacja roczna wyniosła dokładnie 100%

  zakresy raportu

 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!