Sprzedaż towarów wg wydziałów PDF Drukuj Email

zakresy raportuRaport jest wykonywany dla podanego okresu, wyrażonego w miesiącach lub kwartałach. Zakres raportu można zawęzić do podanych grup towarów, grup firm i wydziałów / biur handlowych.

raportPodstawowa tabela raportu przedstawia sprzedaż dla grup towarów w poszczególnych wydziałach / biurach. Dane posortowane są według obrotu za cały analizowany okres, od grupy która uzyskała najwyższy obrót do grupy z najniższym obrotem (ranking grup towarów). Obroty za podany okres można porównywać z obrotami za analogiczny okres rok, dwa i trzy lata wstecz. Dodatkowa kolumna, zaznaczona kolorem zielonym zawiera procentowy udział grup towarów i wydziałów w obrocie ogółem.

szczegółyDrugi poziom szczegółowości, który uzyskuje się przez podwójne kliknięcie na wierszu tabeli, zawiera sprzedaż towarów należących do wybranej grupy. Towary posortowane są podobnie jak grupy i tworzą ranking towarów, należących do danej grupy. Ostatnią kolumną raportu jest średnia cena jednostkowa towaru.

 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!