Uaktualnienie programu Drukuj

Funkcja sprawdza, czy została opublikowana nowa wersja programu i jeżeli tak, to pobiera i instaluje ją. Instalacja wymaga zamknięcia programu, dlatego po pomyślnie zakończonej instalacji, potwierdzonej odpowiednim komunikatem, należy ponownie uruchomić program w zwykły sposób.

W razie nieudanego uaktualnienia w większości przypadków można uruchomić dotychczas używaną wersję i dalej na niej pracować, trzeba jednak powiadomić o tym administratora.

Miejsce, z którego pobierane są pliki uaktualnienia ustawione jest w konfiguracji programu.