Szukanie i filtrowanie Drukuj

Raport w postaci tabelarycznej łatwo można przeszukiwać i filtrować – służą do tego narzędzia umieszczone na pasku u góry okna.

W polu szukania / filtrowania należy wpisać tekst który chcemy odnaleźć, a następnie trzeba wcisnąć odpowiedni przycisk, wybierając wcześniej - o ile to potrzebne - wymagane opcje. Przycisk szukania powiązany jest z kolumnami tabeli - można wybrać całą tabelę lub konkretną kolumnę w której poszukiwany ciąg znaków ma się znajdować. Przycisk filtrowania natomiast wymaga wybrania pojedynczej kolumny, według której chcemy raport filtrować - w tabeli pozostaną tylko te wiersze, które we wskazanej kolumnie zawierają podany tekst.